Mini soustředění 29. 4. – 1. 5. 2017

Přelom dubna a května jsme absolvovali třídenní mini soustředění. Dva dny jsme trénovali v Dobřichovicích a jeden den u nás v Laguně. V Dobřichovicích jsme primárně využili jámu k nácviku salt vpřed a dalším gymnastickým prvkům jako rondát a flik. Další oblíbená a zároveň hodně využívaná je velká trampolína. Na ni Linda se Sárou trénovaly flik a ostatní pilovaly nácvik na přeskok – přemet do jámy. Káťa zpočátku bojovala se strachem, ale nakonec ho překonala a skákala krásné přemety do jámy. Jako test odvahy a rovnováhy byla kladina. Různé průpravy a gymnastické skoky daly holkám hodně zabrat, ale i tam už se zlepšují.

Poslední den mini soustředění byl v Laguně, kdy jsem dotahovali a pilovali vše, co jsme v Dobřichovicích začali. Andrejce se poprvé povedl rychlý přemet vpřed na akrobacii, navázaný do hvězdy. Ostatní holky zkoušely průpravy na flik a rondát.